ทำความรู้จักกับเอกสารที่ต้องเตรียมและต้องมีก่อนขึ้นเครื่องบิน

            การเดินทางไปต่างประเทศด้วยเครื่องบินเป็นการเดินทางที่ง่ายและรวดเร็ว บางครั้งใช้เวลาเพียงไม่หนึ่งชั่วโมงก็ถึงจุดหมายปลายทางแล้ว แต่ว่าขั้นตอนที่ช้าและสร้างปัญหาให้กับการเดินทางด้วยเครื่องบิน คือ ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารผู้ที่ต้องการเดินทางออกไปยังต่างประเทศและการตรวจเอกสารสำหรับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศนั่นเอง ดังนั้นผู้ที่เดินทางจะต้องจัดเตรียมเอกสารให้พร้อมก่อน เพื่อความรวดเร็วและลดความเสี่ยงในการไม่ให้เดินทางออกจากประเทศ โดยวันนี้เราจะมาแนะนำเอกสารที่ต้องเตรียมให้พร้อมก่อนที่จะขึ้นเครื่องบินกันดังนี้

1.พาสปอร์ต

            บุคคลที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศจะต้องมีพาสปอร์ต ซึ่งพาสปอร์ตคือหนังสือเดินที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลการเดินทางออกนอกประเทศ โดยจะมีการสแตมป์ทุกครั้งที่จุดเริ่มต้นการเดินทางและเมื่อถึงจุดหมายปลายทาง ทุกครั้งที่ต้องการเดินทางออกนอกประเทศจะต้องมีพาสปอร์ตติดตัว

2.ตั๋วเครื่องบิน

            ตั๋วเครื่องบินจะมีอยู่ 2 แบบด้วยกันคือ

2.1ตั๋วเครื่องบินที่ออกให้จากเจ้าหน้าที่ของสายการบิน ในกรณีที่ผู้โดยสารไปซื้อตั๋วที่เคาน์เตอร์บริการของสายการบิน

2.2ตั๋วเครื่องบินที่ทำการพิมพ์ออกมาจากเครื่องคอมพิวเตอร์ในกรณีที่ทำการซื้อตั๋วผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งมักจะเรียกตั๋วเครื่องบินแบบนี้ว่า E-ticket ซึ่งสามารถใช้ยืนยันการซื้อตั๋วได้เช่นเดียวกับตั๋วที่ซื้อผ่านเคาน์เตอร์ของสายการบิน

3.วีซ่า

            คือเอกสารยืนยันว่าผู้เดินทางได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าสู่ประเทศจุดหมายปลายทางได้ โดยในวีซ่าจะมีกำหนดระยะเวลาที่สามารถอยู่ในประเทศปลายทางด้วย ซึ่งเมื่อเดินทางไปแล้วระยะเวลาที่ระบุไว้ไม่เพียงพอสามารถต่อระยะเวลาได้ แต่จะนานเท่าใดก็ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของประเทศนั้น ซึ่งปัจจุบันนี้มีบางประเทศที่คนไทยสามารถเดินทางเข้าประเทศได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีวีซ่า เช่น ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เป็นต้น ดังนั้นหากเดินทางเข้าประเทศที่ไม่ต้องใช้วีซ่าก็ไม่ต้องมีวีซ่าก็ได้

4.เอกสารยืนยันตัวตน

            ในกรณีที่ผู้โดยสารมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หลังการทำพาสปอร์ต การขอวีซ่าหรือการซื้อตั๋ว ทำให้ชื่อที่ระบุอยู่บนเอกสารไม่ตรงกับในเอกสารข้างต้น จะต้องมีเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นาสกุล หรือเอกสารการจดทะเบียนสมรสตัวจริงติดตัว เพื่อยื่นให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบความถูกต้องในการเดินทางออกจากประเทศด้วย แต่ทางที่ดีให้ทำการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลในเอกสารให้ตรงกันทุกอย่าง จะทำให้การเดินทางมีความรวดเร็วมากขึ้น เพราะในบางประเทศที่มีการตรวจสอบคนเข้าเมืองเคร่งครัดมาก จะเสียเวลาในกรณีตรวจสอบชื่อ-นามสกุลนานมาก ซึ่งจะส่งผลให้เวลาที่วางแผนไว้เกิดการคลาดเคลื่อนและมีความเครียดสูงได้

            ทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นเอกสารที่ต้องมีทุกครั้งในการเดินทางด้วยเครื่องบินไปต่างประเทศ แต่สำหรับการเดินทางภายในประเทศจะมีการตรวจเพียงบัตรประชานชนและตั๋วเครื่องบินเท่านั้น ดังนั้นก่อนการเดินทางทุกครั้งอย่าลืมตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนและถูกต้อง เพื่อให้การเดินทางมีแต่ความสุขและผ่านฉลุยทุกด่านที่เจอ