Author: Ronnie Riley

สถานที่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลก นิยมไปกันมากที่สุด

ที่เที่ยวในประเทศไทย แทบทุกจังหวัด ล้วนมีที่เที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ทั้งนั้น อยู่ที่มีมากมีน้อย และแต่ละที่ ก็มีความสวยงามแตกต่างกัน เรียกได้ว่า ประเทสไทยของเรานั้น มีสถานที่ท่องเที่ยว ครบทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งก่อสร้าง สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ อย่างเช่นทะเล ภูเขา น้ำตก เป็นต้น ไม่ใช่แค่คนไทยเท่านั้น ที่บอกว่าที่เที่ยวในประเทศไทยสวยงาม แต่ชาวต่างชาติ เขาก็ยกให้ว่า เมืองไทยนั้น มีที่เที่ยวเยอะมากที่สุด มาดูกันหน่อยว่า เมื่อคนต่างชาติ เขามาเมืองไทยนั้น เขานิยมไปเที่ยวกันที่ไหนมากที่สุด ที่ได้ขึ้นชื่อว่า สวยงามมากที่สุด แม้แต่คนไทยเอง ก็ควรจะไปเที่ยวให้ได้สักครั้งในชีวิต วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) กรุงเทพฯ เมื่อลงจากสนามบินสุวรรณภูมิ ที่แรกๆ ที่ชาวต่างชาตินิยมไปกันมาก ก็คือวัดพระแก้ว เป็นวัดที่มีความงาม ทั้งศิลปะ และความงามของการก่อสร้าง เป็นวัดที่สวยงามอันดับต้นๆ ของประเทศไทย ข้างในตกแต่ง ด้วยความวิจิตรตระการตา แม้แต่คนไทยเอง ก็ควรจะไปเที่ยววัดพระแก้วสักครั้ง ลองมาดูความงามของศิลปะ ของประเทศไทยเราเอง วัดร่องขุ่น จังหวัดเชียงราย หนึ่งในแลนด์มาร์ค ของจังหวัดเชียงราย คนที่จะมาเที่ยวภาคเหนือ เป็นต้องแวะวัดร่องขุ่น ของอาจารย์เฉลิมชัย …

Continue reading "สถานที่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลก นิยมไปกันมากที่สุด"

ทำความรู้จักกับเอกสารที่ต้องเตรียมและต้องมีก่อนขึ้นเครื่องบิน

            การเดินทางไปต่างประเทศด้วยเครื่องบินเป็นการเดินทางที่ง่ายและรวดเร็ว บางครั้งใช้เวลาเพียงไม่หนึ่งชั่วโมงก็ถึงจุดหมายปลายทางแล้ว แต่ว่าขั้นตอนที่ช้าและสร้างปัญหาให้กับการเดินทางด้วยเครื่องบิน คือ ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารผู้ที่ต้องการเดินทางออกไปยังต่างประเทศและการตรวจเอกสารสำหรับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศนั่นเอง ดังนั้นผู้ที่เดินทางจะต้องจัดเตรียมเอกสารให้พร้อมก่อน เพื่อความรวดเร็วและลดความเสี่ยงในการไม่ให้เดินทางออกจากประเทศ โดยวันนี้เราจะมาแนะนำเอกสารที่ต้องเตรียมให้พร้อมก่อนที่จะขึ้นเครื่องบินกันดังนี้ 1.พาสปอร์ต             บุคคลที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศจะต้องมีพาสปอร์ต ซึ่งพาสปอร์ตคือหนังสือเดินที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลการเดินทางออกนอกประเทศ โดยจะมีการสแตมป์ทุกครั้งที่จุดเริ่มต้นการเดินทางและเมื่อถึงจุดหมายปลายทาง ทุกครั้งที่ต้องการเดินทางออกนอกประเทศจะต้องมีพาสปอร์ตติดตัว 2.ตั๋วเครื่องบิน             ตั๋วเครื่องบินจะมีอยู่ 2 แบบด้วยกันคือ 2.1ตั๋วเครื่องบินที่ออกให้จากเจ้าหน้าที่ของสายการบิน ในกรณีที่ผู้โดยสารไปซื้อตั๋วที่เคาน์เตอร์บริการของสายการบิน 2.2ตั๋วเครื่องบินที่ทำการพิมพ์ออกมาจากเครื่องคอมพิวเตอร์ในกรณีที่ทำการซื้อตั๋วผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งมักจะเรียกตั๋วเครื่องบินแบบนี้ว่า E-ticket ซึ่งสามารถใช้ยืนยันการซื้อตั๋วได้เช่นเดียวกับตั๋วที่ซื้อผ่านเคาน์เตอร์ของสายการบิน 3.วีซ่า             คือเอกสารยืนยันว่าผู้เดินทางได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าสู่ประเทศจุดหมายปลายทางได้ โดยในวีซ่าจะมีกำหนดระยะเวลาที่สามารถอยู่ในประเทศปลายทางด้วย ซึ่งเมื่อเดินทางไปแล้วระยะเวลาที่ระบุไว้ไม่เพียงพอสามารถต่อระยะเวลาได้ แต่จะนานเท่าใดก็ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของประเทศนั้น ซึ่งปัจจุบันนี้มีบางประเทศที่คนไทยสามารถเดินทางเข้าประเทศได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีวีซ่า เช่น ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เป็นต้น ดังนั้นหากเดินทางเข้าประเทศที่ไม่ต้องใช้วีซ่าก็ไม่ต้องมีวีซ่าก็ได้ 4.เอกสารยืนยันตัวตน             ในกรณีที่ผู้โดยสารมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หลังการทำพาสปอร์ต การขอวีซ่าหรือการซื้อตั๋ว ทำให้ชื่อที่ระบุอยู่บนเอกสารไม่ตรงกับในเอกสารข้างต้น จะต้องมีเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นาสกุล หรือเอกสารการจดทะเบียนสมรสตัวจริงติดตัว เพื่อยื่นให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบความถูกต้องในการเดินทางออกจากประเทศด้วย แต่ทางที่ดีให้ทำการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลในเอกสารให้ตรงกันทุกอย่าง จะทำให้การเดินทางมีความรวดเร็วมากขึ้น เพราะในบางประเทศที่มีการตรวจสอบคนเข้าเมืองเคร่งครัดมาก จะเสียเวลาในกรณีตรวจสอบชื่อ-นามสกุลนานมาก ซึ่งจะส่งผลให้เวลาที่วางแผนไว้เกิดการคลาดเคลื่อนและมีความเครียดสูงได้             ทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นเอกสารที่ต้องมีทุกครั้งในการเดินทางด้วยเครื่องบินไปต่างประเทศ แต่สำหรับการเดินทางภายในประเทศจะมีการตรวจเพียงบัตรประชานชนและตั๋วเครื่องบินเท่านั้น …

Continue reading "ทำความรู้จักกับเอกสารที่ต้องเตรียมและต้องมีก่อนขึ้นเครื่องบิน"